Ắc quy Kia Sedona

Xe Kia Sedona máy xăng sử dụng ắc quy theo xe loại 80Ah (L), ắc quy thay thế loại 80-90Ah (L), Kia Sedona máy dầu dùng loại acquy 90Ah cọc ngược. Thay ắc quy xe Kia Sedona các đời tại Hà Nội

Xem thêm
icon icon icon icon