Ắc quy Hyundai Creta

Xe Hyundai Creta sử dụng ắc quy loại 60AH - 65AH cọc trái (L)
Xe Hyundai Creta 2022 gồm 3 phiên bản: 1.5L tiêu chuẩn, 1.5L đặc biệt và 1.5L cao cấp. Phiên bản 1.5L tiêu chuẩn và 1.5L đặc biệt sử dụng ắc quy DIN43, phiên bản 1.5L cao cấp sử dụng ắc quy DIN60.

Xem thêm
icon icon icon icon